Jesteśmy lektorami języka hiszpańskiego. Prowadzimy zajęcia z j. hiszpańskiego dla wszystkich. Planujesz wakacje na Kubie? Kupujesz dom w Hiszpanii? Przygotowujesz się do egzaminu? Chcesz używać j. hiszpańskiego w interesach? Możemy Ci pomóc.

Dlaczego warto uczyć się języka hiszpańskiego?

.

  • Ponieważ jest to język urzędowy w 21 państwach.
  • Języka hiszpańskiego używa niemal 500 milionów ludzi na całym świecie, co czyni go drugim najczęściej używanym językiem. Staje się coraz ważniejszy w międzynarodowych relacjach oraz w pracy. Ponadto nauka języka obcego to zawsze świetne doświadczenie.
  • Ponieważ to jeden z sześciu oficjalnych języków w Stanach Zjednoczonych.
  • Już 60 milionów ludzi używa tego języka w USA.
  • Znajomość j. hiszpańskiego dodaje pewności siebie ludziom podczas wykonywania codziennych czynności a także na wakacjach w jednym z wielu hiszpańskojęzycznych krajów.
  • Znajomość j. hiszpańskiego zwiększa Twoje szanse na znalezienie dobrej pracy.

Lekcje na wszystkich poziomach od początkującego po zaawansowanego. Stosujemy się do klasyfikacji znajomości języków obcych wg. Rady Europy.

A.1 Beginner

– Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego.
– Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada.
– Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

B.1 Intermediate

– Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem.
– Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują.
– Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

C.1 Advanced

– Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio.
– Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych.
– Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

A.2 Waystage

– Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).
– Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe.
– Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

B.2 Upper intermediate

– Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.
– Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron.
– Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

C.2 Mastery

– Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta.
– Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia.
– Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

UMIEJĘTNOŚCI

Aby zdobyć sprawność komunikatywną skupiamy się na następujących aspektach:
– Słuchanie ze zrozumieniem osób mówiących po hiszpańsku
– Programy konwersacyjne dla poprawy umiejętności mówienia
– Czytanie ze zrozumieniem
– Gramatyka stosowana
– Przydatne, funkcjonalne słownictwo